لیست جرایم رانندگی و مبلغ آنها در ترکیه

جرایم رانندگی ترکیه

در تمامی کشورها قوانین راهنمایی و رانندگی وجود دارد که در صورت تعدی از آن جریمه های نقدی و در شرایط خاص زندان شامل حال فرد می شود. کشور ترکیه نیز قوانین شفافی در این زمینه دارد، در این مطلب می خواهیم لیست جرایم رانندگی و مبالغ این جرایم را به شما بگوییم.

رانندگی در حالت مستی (اولین بار):   4064 لیرو لغو گواهی نامه راننده به مدت شش ماه

رانندگی در حالت مستی (دومین بار):  5096 لیر و لغو گواهی نامه راننده به مدت دو سال

رانندگی بدون پلاک:  5154 لیر

حرکت های نمایشی (دریفت): 20342 لیر

پارک در محل معلولین: 873 لیر

رانندگی بدون گواهی نامه: 8190

نبستن کمربند ایمنی: 436 لیر

عبور از خط عابر: 4064 لیر

سرعت غیر مجاز (10 تا 30 درصد بیشتر): 951 لیر

سرعت غیر مجاز (30 تا 50 درصد بیشتر): 1979 لیر

سرعت غیر مجاز بیش از 50%:  4064 لیر

عبور از چراغ قرمز:941 لیر

رانندگی با وسیله نقلیه فاقد معاینه فنی: 951 لیر

تغییرات در پلاک: 1671 لیر

استفاده از تلفن همراه: 951 لیر

استفاده از پلاک جعلی: 20302 لیر

رانندگی بدون بیمه: 436 لیر

رانندگی در حالت تحت تاثیر مواد مخدر: 20977 لیر

سبقت غیر مجاز: 951 لیر

عدم رعایت حق تقدم عابر پیاده: 888 لیر

لیست جرایم رانندگی و مبلغ آنها در ترکیه

بعضی از جرایم فوق علاوه بر جریمه های نقدی، منجر به لغو گواهینامه راننده و در شرایطی خاص منجر به حبس راننده می شود.

در کشور ترکیه مدت اعتبار گواهی نامه ده سال می باشد و اخذ آن اجباری می باشد.

شرکت Hellohome   در جهت سهولت و دریافت گواهی نامه ترک برای مشتریان خود این راه را هموار کرده و با دریافت مدارک مورد نیاز، دریافت گواهینامه را برای مشتریان آسان کرده است.

اطلاعات بیشتر درباره چگونگی اخذ گواهینامه ترکیه

مقایسه آگهی ها

مقایسه