رد درخواست اقامت ترکیه

رد درخواست اقامت توریستی ترکیه

رد درخواست اقامت ترکیه

با توجه به سختگیری هایی که این اواخر اداره مهاجرت ترکیه انجام داده است، پرونده اقامتی بسیاری از هموطنان رد شده. سوال اینجاست که در این شرایط چگونه شکایت خود را ثبت کینم و چه کار هایی لازم است انجام دهیم که دچار مشکل نشویم؟

اگر درخواست اقامت رد شود، متقاضی به مدت شصت روز از زمان صدور نامه فرصت خواهد داشت تا مراحل قانونی را آغاز کن.

درصورتی که قصد دارید برای تجدیدنظر و درخواست مجدد اقدام کنید، باید شرایط را صادقانه اعلام کنید از جمله:

  • متقاضی دارای محل سکونت، بیمه درمانی معتبر، توانایی مالی برای تعمیین هزینه های خود و غیره باشد.
  • متقاضی باید مدارک مورد نیاز برای درخواست مجوز اقامت را در موعد مقرر ارائه دهد.
  • متقاضی در بازه زمانی مقرر برای اجازه اقامت اقدام کرده باشد.

اگر درخواست شما رد شده و تمایل دارید درخواست تجدیدنظر ارائه دهید، باید فرم ارزیابی کمیسیون را که وکیل تان به شما می دهد تکمیل کنید. پس از تکمیل فرم باید بنویسید که چرا درخواست شما نباید رد میشده و شما مدارک کافی را داشتید. متن نوشته شده باید توسط مترجم رسمی ترجمه شود و به اداره مهاجرت ارسال گردد.

 رد درخواست اقامت ترکیه

در صورت ریجکت نهایی تا پایان اعتبار مجوز اقامت می توانید در ترکیه بمانید و پس از آن ظرف مدت ده روز باید از ترکیه خارج شوید.

درصورتی که اقامت شما رد شده باشد و پیامک قبول نشدن را دریافت کردید، ده روز از زمان ابلاغیه رسمی و مکتوب به شما از اداره مهاجرت، مهلت خروج دارید.

توجه داشته باشید ابلاغیه باید توسط مترجم رسمی ترجمه شده باشد و یا به زمان رسمی انجام شده باشد.

شهروندان ایرانی مجاز اند 90 روز بدون نیاز به ویزا در ترکیه اقامت داشته باشند. بنابرین می توانید تا مدت زماانی مقرر (90 روز) در ترکیه بمانید. اما در صورتیکه از حداکثر تعداد روز هایی که به شما اجازه حضور در ترکیه را میدهد تجاوز کرده اید باید ظرف ده روز پس از دریافت ابلاغیه، ترکیه را ترک کنید.

مقایسه آگهی ها

مقایسه